Увійти
Виберіть країну: ua
Виберіть мову: ua

Правила бізнесу Forise

Ці Правила бізнесу FORISE - це звід правил, вимог і принципів, обов'язкових для дотримання усіма Консультантами FORISE. Статус Консультанта FORISE увазі беззастережну згоду і дотримання цих Правил. Установа Правил за умовчанням передбачає дотримання їх з боку FORISE.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила регулюються внутрішніми документами FORISE, і будь-які спори, що виникають з / або в зв'язку з Правилами і не врегульовані в порядку, передбаченому цими Правилами, вирішуються компетентними органами FORISE.

1.2. Якщо будь-яке положення цих Правил буде визнано незаконним, недійсним і / або з якої-небудь причини не мають законної сили, недійсність такого положення не впливає на дійсність інших Правил.

1.3. FORISE залишає за собою право в будь-який час доповнювати і змінювати ці Правила. Зміна або доповнення цих Правил вступають в силу з моменту їх публікації в мережі інтернет на офіційному сайті FORISE. Будь-яке таке зміна або доповнення буде вважатися прийнятим Консультантами, якщо Консультанти будуть продовжувати замовляти продукцію і надавати послуги FORISE після вступу в силу такого зміни.

1.4. FORISE вправі відправляти Консультантам попередження, повідомлення, електронні повідомлення, листи, в тому числі юридично значимі (про порушення Правил та призупинення реєстрації, про припинення реєстрації, про зміну окремих умов документів FORISE і ін.) На ту електронну та / або поштову адресу, який була вказана при реєстрації, а також смс і push-повідомлення. Будь-яке повідомлення, відправлене на адреси, вказані при реєстрації, буде вважатися отриманим Консультантом після закінчення 3 (трьох) днів з дати його відправлення, або з дати, коли таке повідомлення повинно було бути доставлено одержувачу, виходячи з термінів доставки кореспонденції, визначених поштової або кур'єрської службою.

2. РЕЄСТРАЦІЯ

2.1. Загальні положення про реєстрацію Консультанта (К).

Статус Консультанта має на увазі безумовну згоду з Правилами бізнесу FORISE, дотримання Етичного кодексу, встановлених процедур і вимог.FORISE залишає за собою право відмовити в реєстрації Консультанта без пояснення причин. У разі незгоди з відмовою доводи і аргументи в письмовій формі можуть бути надані до Етичної комісії FORISE.Умовою збереження статусу «Консультант» є виконання умов та процедур, передбачених Планом винагород, Правилами бізнесу, Етичним кодексом та іншими офіційними документами FORISE. З документами можна ознайомитися після реєстрації особистому кабінеті.

2.2. Реєстрація Консультанта.

Стати Консультантом (К) FORISE можна, заповнивши реєстраційну форму (особисто в Центрі обслуговування клієнтів (ЦОК) або на сайті), поставивши позначку ( «галочку») у вікні «стати Консультантом». Після цього Консультанту:

 • Присвоюється ідентифікаційний номер (ID);
 • Доступна покупка продукції за умовами для Консультантів;
 • Доступний Особистий кабінет (ЛК) Консультанта FORISE;
 • Доступна реєстрація в свою структуру К;
 • Доступно отримання всіх видів бонусів (при виконанні умов Плану винагород);
 • Доступно участь в акціях і промо-програма (при виконанні умов промоакцій і промопрограм).
 • Реєстрацію здійснює Консультант особисто і / або за допомогою Наставника.
 • Реєстрація без участі і / або відома Консультанта вважається недійсною і в разі вчинення буде анульована.

2.3. Реєстрація Консультанта - Індивідуального підприємця.

 • Стандартна реєстрація Консультанта.
 • Підписання Угоди з наданням копій документів про реєстрацію фізичної особи як Індивідуального підприємця, копії документа, що посвідчує особу.

Індивідуальний підприємець може бути зареєстрований як Консультанта FORISE, надавши підтверджуючі документи для укладення Угоди з FORISE. Взаємовідносини FORISE і Індивідуального підприємця регламентуються Угодою та додатками до нього. У разі припинення діяльності Індивідуального підприємця Угода припиняє свою дію, а Консультант продовжує співпрацю з FORISE як фізична особа.

2.4. Виправлення помилок при реєстрації.

 • У разі якщо при реєстрації була допущена помилка у вказівці Наставника, то Консультант має право подати заяву про виправлення помилки в FORISE протягом 10 робочих днів з моменту реєстрації, але не пізніше закінчення поточного розрахункового місяця, приклавши до нього заяву Наставника. Помилки виправляються на підставі поданих документів. Електронна адреса та інші реквізити компанії можна подивитися в розділі Контакти.
 • У разі якщо при реєстрації була допущена помилка в написанні контактних даних, ПІБ і т.д. то Консультант або виправляють ці помилки самостійно в ЛК або подає заяву про виправлення помилки в FORISE. Електронна адреса та інші реквізити компанії можна подивитися в розділі Контакти.

Члени однієї родини можуть стати Консультантами FORISE як окремо (кожному при реєстрації присвоюється свій номер ID), так і спільно (присвоюється один ID). У разі індивідуальної реєстрації (кожному при реєстрації присвоюється свій номер ID) реєстрація можлива як один під одним, так і паралельно.

Число учасників сімейної реєстрації не може бути більше двох. Це: чоловік - дружина, батько - дочка, батько - син, мати - син, мати - дочка. Якщо членами сім'ї прийнято рішення про ведення спільного бізнесу FORISE, то в реєстрації вказуються два члена сім'ї, і перший з них (по внесенню в реєстраційну форму) представлятиме інтереси сім'ї у відносинах з FORISE. Дані другого члена сім'ї вносяться як дані учасника сімейної реєстрації.

Якщо Консультанти, провідні спільний бізнес, хочуть його розділити (наприклад, при розірванні шлюбу), то створена мережа Консультантів і, відповідно, виплати і переваги, залишається за тим учасником реєстрації, який був зареєстрований в FORISE в якості представника інтересів сім'ї. Домовленості про подальше розподілі доходів, умови участі в бізнесі FORISE досягаються ними самостійно.

2.6. Передача реєстрації та бізнесу Консультанта.

Якщо Консультант прийняв рішення про передачу (продаж) бізнесу FORISE, то передача (продаж) здійснюється тільки з дозволу Етичної комісії. Заява Консультанта, навмисного передати свою реєстрацію, розглядається протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів і Консультанту повідомляється про результати його розгляду. FORISE вправі задовольнити заяву Консультанта або відмовити в передачі реєстрації іншій особі. У разі відмови Консультант має право на повторне звернення із заявою про передачу реєстрації до Етичної комісії FORISE. У разі остаточної відмови FORISE залишає за собою право запропонувати передачу бізнесу Консультанта його Наставнику.

При передачі реєстрації та прав Консультанта іншій особі між Консультантом, його правонаступником і FORISE укладається відповідна угода.

Кваліфікація Консультанта не передається і не продається. Правонаступник бізнесу FORISE самостійно заслуговує кваліфікацію і привілеї відповідно до вимог FORISE.Нова реєстрація Консультанта, який передав (продав) бізнес, можлива через 12 (дванадцять) місяців після передачі реєстрації (під будь-яким Наставником).

Якщо Консультант прийняв рішення про передачу бізнесу близьким родичам або членам сім'ї (подружжю, батькам, дітям, в тому числі усиновленим, братам, сестрам, бабусям, дідусям і ін.), Передача здійснюється за дозволом Етичної комісії FORISE. При цьому кваліфікація Консультанта не передається. Правонаступник бізнесу FORISE самостійно заслуговує кваліфікацію і привілеї відповідно до вимог FORISE. Нова реєстрація Консультанта передав бізнес родичам або членам сім'ї можлива через 12 (дванадцять) місяців після передачі реєстрації (під будь-яким наставником).

У разі смерті Консультанта бізнес FORISE передається спадкоємцям померлого за поданою ними до Етичної комісії FORISE заявою, не пізніше 6 (шести) місяців з дати смерті Консультанта на підставі підтвердних документів. У разі відсутності спадкоємців або відсутності заяви про передачу бізнесу FORISE протягом 6 (шести) місяців реєстрація Консультанта припиняється, а бізнес FORISE передається Наставнику померлого Консультанта.

У разі визнання Консультанта недієздатним реєстрація та бізнес FORISE передається законним представникам Консультанта (батькові чи матері, опікуну, піклувальнику) за заявою, поданою до Етичної комісії FORISE не пізніше 6 (шести) місяців з дати рішення суду, який визнав недієздатність на підставі підтвердних документів. У разі відсутності заяви від законного представника бізнес FORISE передається Наставнику недієздатного Консультанта.

3. ПРИПИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ У FORISE

3.1. Анулювання реєстрації Консультанта.

Реєстрація анулюється, якщо:

 • Консультант подав відповідну заяву ;. Електронна адреса та інші реквізити компанії можна подивитися в розділі Контакти
 • ЛО Консультанта дорівнює 0 (нуль) ББ 12 (дванадцять) місяців поспіль;
 • Є відповідне рішення Етичної комісії;
 • Виявлена повторна реєстрація.

З інших підстав анулювання не передбачено.

Реєстрація Консультанта за заявою припиняється з початку наступного розрахункового періоду, але не пізніше, ніж через один місяць з моменту отримання заяви. У разі відкликання заяви до закінчення зазначеного терміну заява вважається неподаною, і реєстрація продовжує діяти.

Якщо реєстрація анулюється за рішенням Етичної комісії, то Консультант і його Наставник отримують сповіщення про припинення співпраці з Консультантом по електронній пошті, зазначеної в Особистих кабінетах Консультанта і його Наставника. Доступ до Особистого кабінету (ЛК) блокується.

У разі припинення реєстрації Консультант не має права вимагати від FORISE будь-яких виплат і компенсацій.

3.2. Наслідки припинення реєстрації в FORISE для Консультантів.

У разі припинення реєстрації в FORISE за допомогою одного з підстав Консультант зобов'язаний:

 • припинити представлятися Консультантом FORISE;
 • припинити будь-яку діяльність в якості Консультанта FORISE, передбачену Правилами бізнесу FORISE, Угодою та іншими документами FORISE;
 • припинити використання товарних знаків, торгових марок, фірмових найменувань, емблем, логотипів та інших об'єктів інтелектуальної власності FORISE.

Після припинення реєстрації в FORISE за допомогою одного з підстав всі накопичені на віртуальному рахунку Консультанта Бали винагороди - за умови їх незатребуваності - анулюються.

У разі припинення реєстрації Консультанта структура Консультанта переходить до вищестоящого Наставнику.

Припинення і / або анулювання реєстрації Консультанта FORISE по будь-яких підстав не позбавляє його права купувати продукцію FORISE в якості Клієнта за цінами і на умовах, встановлених для даної категорії клієнтів в структурі будь-якого Наставника при здійсненні нової реєстрації в якості ПК.

3.3. Поновлення реєстрації / нова реєстрація в FORISE як Консультанта.

 • При припинення реєстрації за особистою заявою, повторна реєстрація в якості Консультанта FORISE в структурі будь-якого Наставника можлива після закінчення 12 (дванадцяти) місяців з дати припинення попередньої реєстрації, або за відповідним дозволом Етичної комісії FORISE.
 • При припинення реєстрації через ЛО = 0 (нуль) ББ 12 місяців поспіль повторна реєстрація в якості Консультанта FORISE в структурі будь-якого Наставника можлива на наступний місяць з дати припинення попередньої реєстрації.
 • При припинення реєстрації за рішенням Етичної комісії (порушенням цих Правил, Етичного кодексу або договірних зобов'язань) FORISE залишає за собою право відмовити в поновленні реєстрації або вказати термін, протягом якого реєстрація не допускається. Якщо цього не відбувається, то реєстрація в якості Консультанта FORISE в структурі будь-якого Наставника можлива після закінчення 12 (дванадцяти) місяців з дати припинення попередньої реєстрації

При поновленні реєстрації / нової реєстрації Консультанта в FORISE:

 • Раніше створена ним структура і закритий ранг Консультанту не повертаються;
 • Накопичення Балів винагороди на віртуальних бонусних рахунках Консультанта починається з нуля;
 • Виконання промопрограм починається з нуля.

4. Наставництва

4.1. Обов'язки Наставника.

Наставник зобов'язаний здійснювати підтримку, надавати допомогу, проводити навчання Консультантів з їх згоди. Обов'язковий мінімум - це інформування нового Консультанта (Новачка) особисто або дистанційно:

 • Про корпоративному сайті і Особистому кабінеті Консультанта;
 • Про способи придбання продукції;
 • Про План винагород, Етичний кодекс, Правилах бізнесу

Наставнику заборонено втручатися в справи інших Наставников і їх Консультантів.

Наставнику заборонено надавати Консультантам своєї структури будь-які платні послуги.

Наставнику заборонено пропонувати Консультантам інших структур зареєструватися в його структурі. Також заборонено погоджуватися на пропозиції Консультантів стати їх Наставником знаючи, що вони вже є Консультантами.

Наставник доводить до відома Консультантів, роз'яснює і контролює дотримання Консультантами правил, політики і вимог FORISE. Забезпечує однакове розуміння офіційних документів FORISE.

Наставник Консультанта вказується Консультантом при реєстрації або призначається за рішенням FORISE. На Наставника покладаються всі обов'язки, передбачені цими Правилами.Передача структури Консультантів від одного Наставника до іншого заборонена крім випадків, встановлених в цих Правилах та / або інших офіційних документах FORISE.

4.2. Перепідписання.

Непорушність структури - це головний принцип організації бізнесу FORISE.

У FORISE перепідписання заборонено.

Консультант, зареєстрований в FORISE, не має права реєструватися повторно до того ж або до іншого Наставнику без припинення діючої реєстрації. Повторна реєстрація без припинення діючої реєстрації кваліфікується як «перепідписання».

Заяви про факти перепідписання можуть бути подані до Етичної комісії FORISE в письмовій формі протягом 12 (дванадцяти) місяців з моменту вчинення перепідписання. Заяви, подані після закінчення зазначеного терміну, не розглядаються.

У разі підтвердження факту перепідписання:

 • повторна реєстрація визнається недійсною;
 • повторна реєстрація припиняється з ініціативи FORISE;
 • структура Консультанта, який допустив перепідписання, перекладається до його раніше Наставнику;

FORISE залишає за собою право призупинити або анулювати реєстрацію Консультанта, який допустив перепідписання, накласти штраф або інше стягнення за рішенням Етичної комісії FORISE. Всі випадки перепідписання розглядаються Етичної комісією FORISE.

4.3. Зміна місця в структурі

Зміна Наставника в FORISE заборонена.

Якщо Консультант з яких-небудь причин не має можливості та / або бажання працювати зі своїм Наставником, то він може подати заяву на терминирование своєї реєстрації, а потім заново зареєструватися. Його структура залишається в структурі колишнього Наставника.

У разі виникнення помилки у виборі Наставника при реєстрації новий Консультант (Новачок), може подати заяву на зміну місця в структурі за умови, що своєї структури він ще не створив. У цьому випадку протягом 7 (семи) робочих днів Наставник може бути замінений.

Як виняток Компанія готова розглянути зміну Наставника зі збереженням структури на наступних умовах:

 • письмову заяву з вагомим обґрунтуванням Консультанта, який хоче змінити Наставника;
 • письмову згоду чинного Наставника ( «відпускається» Консультанта);
 • письмову згоду нового Наставника ( «приймає» Консультанта);
 • письмову згоду верхнього Наставника всієї організації (Консультант з першої лінії Компанії).

 Рішення про зміну Наставника на підставі поданих заяв приймає Етична комісія FORISE і стверджує президент Компанії.

Заяви розглядаються протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів. Заяви, що ведуть до значних змін в структурі, розглядаються не менше 30 (тридцяти) робочих днів.

Зміна Наставника згідно з цим виключенню можлива тільки всередині однієї організації (верхній Наставник в першій лінії FORISE).

При зміні Наставника можуть бути озвучені додаткові умови, що враховують інтереси бізнесу Компанії, які учасники процесу повинні письмово підтвердити, перш ніж рішення вступить в силу.

4.4. Переклади винагород з Forise-рахунки Наставника на Forise-рахунок Консультанта.

Для прискорення розвитку структури Наставник має можливість переказувати кошти своєї винагороди Консультантам своєї структури. Консультанти, які отримали переказ коштів винагороди, мають можливість витратити ці кошти тільки на покупку продукції.

Консультанти також мають можливість переказувати кошти своєї винагороди своїм Наставникам. Наставники, які отримали переказ коштів винагороди, можуть витратити ці кошти тільки на покупку продукції.

Переклади слід здійснювати ретельно перевіряючи правильність введення реєстраційного номера одержувача. При здійсненні помилкового переказу Компанія надає сприяння в поверненні коштів за згодою сторін. Якщо Компанією не виявлено згоду одержувача на повернення коштів, Консультанти самостійно досягають згоди.

Переказ коштів винагороди допускається лише в межах однієї країни. Тобто у Наставника і Консультанта повинна бути одна валюта розрахунків.

5. Правила поведінки та обов'язки консультанта

5.1. Консультант зобов'язується суворо дотримуватися законодавства країн ведення бізнесу FORISE. У своїй діяльності Консультант повинен керуватися принципами, визначеними Етичним кодексом FORISE, обов'язковими для Консультанта правилами і процедурами, викладеними в офіційних документах FORISE.

5.2. Консультант не є співробітником, уповноваженим представником або довіреною особою FORISE і здійснює будь-яку діяльність від власного імені і у власних інтересах.

5.3. Реєстрація в якості Консультанта в FORISE передбачає, що особа планує здійснювати діяльність, яка може розглядатися як підприємницька. У разі здійснення такої діяльності реєстрація в якості Індивідуального підприємця або самозайнятої, а також обчислення та сплата всіх належних податків і зборів є відповідальністю Консультанта. Якщо Консультант надає послуги FORISE з метою отримання постійного прибутку, він зобов'язаний зареєструвати свою підприємницьку діяльність в порядку, встановленому законодавством, і уявити FORISE документи, що підтверджують таку реєстрацію, а також оформити договірні відносини з FORISE. 

5.4. Консультант зобов'язується завжди подавати повну і правдиву інформацію про переваги бізнесу FORISE і реалізованої FORISE продукції. Консультант не має права без попередньої письмової згоди FORISE давати будь-які інтерв'ю та коментарі засобам масової інформації (ЗМІ) з питань організації бізнесу FORISE і власному співпраці з FORISE, брати участь в будь-яких заходах, що проводяться ЗМІ, темою яких може бути співпраця Консультанта з FORISE , а також запрошувати представників ЗМІ на проведені Консультантом в рамках здійснення бізнесу FORISE зустрічі, презентації та заходи.

5.5. Якщо Консультант легальним або нелегальним чином залучений в дискусію або події, здатні спричинити за собою негативний вплив на імідж і репутацію FORISE, він повинен негайно проінформувати про це FORISE будь-яким доступним йому способом.

5.6. Представляючи продукцію і бізнес FORISE під час залучення нових Консультантів, Консультант зобов'язується суворо дотримуватися тієї інформації, яка представлена в офіційних документах FORISE. Консультант не має права визначати для своїх Консультантів обов'язковий обсяг і періодичність покупки продукції, якщо тільки забезпечення такого обсягу або періодичності не є умовою участі Консультанта в будь-яких програмах, пропонованих FORISE, про що Консультант повинен прямо і виразно повідомити Консультанта.

5.7. Консультанти не має права використовувати мережу Консультантів для подання літератури або інших матеріалів про будь-яких релігійних, політичних, комерційних або громадських організаціях, за винятком громадських організацій, членом яких є FORISE. Зустрічі, презентації та заходи в рамках здійснення бізнесу FORISE не повинні бути використані для вираження особистих переконань, не пов'язаних прямо з бізнесом FORISE, для рекламування будь-якої іншої організації, компанії, заходи або фізичної особи.

5.8. Консультанту заборонено виконувати будь-які дії, спрямовані на маніпулювання Планом винагород FORISE, в тому числі заборонено створення штучних структур з метою необгрунтованого отримання вигод, винагороди та переваг від співпраці з FORISE. Будь-яке з перерахованих дій може бути безумовною підставою для припинення реєстрації Консультанта в FORISE і розірвання з ним агентської угоди.

5.9. Якщо Консультант бере участь одночасно в двох і більш бізнесах, заснованих аналогічно на системі рекомендацій, FORISE настійно рекомендує об'єктивно оцінити свої можливості і перспективи, що дозволить прийняти рішення на користь переваг FORISE. Прийняти рішення необхідно до придбання Консультантом кваліфікації ELITE MANAGER.

5.10. Консультант не має права вступати в угоду з іншими Консультантами щодо поділу територіальних сфер впливу. Кожен Консультант самостійно приймає рішення про те, на якій території країн офіційного присутності FORISE він здійснює свою діяльність.

Якщо Консультант має намір вести бізнес FORISE за межами країн офіційного присутності FORISE, він повинен попередньо повідомити FORISE про свої наміри. До бізнесу FORISE, що здійснюється за межами країн офіційного присутності FORISE, застосовуються Правила глави 8 цих Правил.

5.11. Консультанти повинні суворо дотримуватися встановлених FORISE Правила поведінки. Порушення Правил поведінки, встановлених в FORISE для Консультантів, може спричинити за собою припинення або припинення реєстрації Консультанта в FORISE. Консультант зобов'язаний інформувати FORISE про виявлені ним або які стали йому відомі порушеннях іншими Консультантами вимог цих Правил, Етичного кодексу, а також інших обов'язкових правил і процедур. Якщо це можливо, Консультант повинен вжити заходів щодо запобігання таких порушень або зниження їх негативного впливу на FORISE і бізнес Консультантів.

5.12. Під час проведення зустрічей, презентацій і навчання (онлайн і офлайн) Консультант повинен прагнути дотримуватися ділового стилю у зовнішньому вигляді (одяг, взуття, зачіска, аксесуари). Дотримання цієї вимоги Консультантами, що знаходяться в ранзі ELITE MANAGER і вище є обов'язковим.

5.13. Консультанту FORISE заборонено:

 • Продавати і рекламувати товари і послуги інших підприємств на території Центрів обслуговування клієнтів (ЦОК) та Пунктів видачі замовлень (ПВЗ) FORISE;
 • Створювати враження про надання медичних послуг (надягати медичні халати, проводити діагностику стану здоров'я і лікувально-оздоровчі маніпуляції, використовувати медичні інструменти та обладнання, консультувати щодо захворювань і лікарських препаратів, посилатися на успішні випадки лікування виключно продукцією FORISE і т.п.);
 • Контактуючи з Консультантами інших Консультантів, вносити зміни в рекомендовану їх Наставником програму використання продукції або програму побудови бізнесу;
 • Поширювати будь-які чутки, які можуть негативно вплинути на репутацію або атмосферу серед членів структури іншого Консультанта;
 • Вчиняти будь-які дії, в результаті яких Консультант іншого Наставника реєструється в структуру Наставника, який не запрошував його в бізнес;
 • Некоректно поводитися по відношенню до співробітників FORISE і іншим Консультантам (допускати образи, грубість, нестриманість, нецензурні вирази і т.п.);
 • Вимагати від співробітників Центрів обслуговування клієнтів (ЦОК), Пунктів видачі замовлень (ПВЗ), інтернет-магазину і гарячої лінії FORISE вчинення дій, що не входять в їх посадові обов'язки;
 • Порушувати громадський порядок (голосно розмовляти, перебувати на території Центрів обслуговування клієнтів (ЦОК) та Пунктів видачі замовлень (ПВЗ) в нетверезому вигляді, застосовувати фізичну силу для з'ясування відносин з відвідувачами або співробітниками Центрів обслуговування клієнтів (ЦОК) та Пунктів видачі замовлень (ПВЗ) і т.п.);
 • Приймати їжу (крім продукції FORISE), курити, вживати спиртні напої, наркотичні та токсичні речовини на території Центрів обслуговування клієнтів (ЦОК) та Пунктів видачі замовлень (ПВЗ) (безпосередньо в ЦОК і ПВЗ і на прилеглій території на відстані менше 5 (п'яти) метрів від вікон і дверей ЦОК і ПВЗ);
 • Втручатися в процес обслуговування Консультантів співробітниками Центру обслуговування клієнтів (ЦОК).

5.14. Консультантам рекомендується проводити зустрічі з Клієнтами, навчання і презентації в спеціально відведених для цього місцях на території Центрів обслуговування клієнтів (ЦОК), таких як конференц-зал або кімната для переговорів.

5.15. Центри обслуговування клієнтів (ЦОК) та Пункти видачі замовлень (ПВЗ) є територією FORISE з рівними можливостями для всіх її Консультантів. Дотримання правил поведінки є обов'язковим для всіх Консультантів.

6. ПРОСУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ТОВАРІВ

6.1. Права і обов'язки Консультантів по просуванню і реалізації продукції.

Консультанти зобов'язуються сприяти просуванню продукції FORISE і залучати в FORISE нових Консультантів.

Якщо це не суперечить чинному законодавству, Консультанти FORISE мають право реалізовувати придбану продукцію FORISE від власного імені. При реалізації Консультантом має неухильно дотримуватися законодавство країни ведення біснеса і встановлені FORISE Правила. Ціни продукції, що продається повинні бути не нижче цін актуального прайс-листа FORISE, а при використанні торгових майданчиків, що допускають по законодавству реалізацію продукції FORISE (стаціонарних, пересувних, інтернет) - за цінами вище актуального прайс-листа на 10% і більше.

6.2. Особливості просування біологічно активних добавок до їжі (БАД).

Консультантам FORISE забороняється створювати враження про те, що БАДи є лікарськими засобами та / або мають лікувальні властивості.

Консультантам FORISE забороняється посилатися на конкретні випадки лікування в результаті вживання виключно БАД.

Консультантам FORISE забороняється спонукати Клієнтів до відмови від здорового харчування.

Консультант зобов'язується рекомендувати продукцію потенційним Консультантам, а в разі продажу продукції Консультантом, зареєстрованим як ІП, його власним Клієнтам - продавати продукцію за ціною, рекомендованої FORISE.

Консультанту за жодних умов не дозволяється переупаковувати продукцію, призначену для продажу власним Консультантам, або вносити зміни в упаковку або рекомендації щодо застосування, надані FORISE.

Консультанту забороняється продавати продукцію на відкритих ринках і ярмарках, вуличних лотках і інших подібних місцях, як не відповідають вимогам законодавства про реалізацію БАД і косметичної продукції.

Консультант має право на звернення до FORISE з метою укладення угоди на реалізацію продукції FORISE в спеціалізованих пунктах продажу з дотриманням вимог законодавства країни здійснення діяльності, а також вимог FORISE з оформлення пунктів продажів.

Консультанту забороняється рекламування, презентація і рекомендація продукції на відкритих ринках і ярмарках, вуличних лотках і інших подібних місцях з використанням рекламних матеріалів FORISE. При цьому оформлення місця презентації продукції має строго відповідати вимогам FORISE.

6.3. Особливості просування програм убезпечення життя "FORISE Life».

FORISE є страховим агентом в рамках договору, укладеного FORISE з ТОВ «СК« Ренесанс Життя ». Консультанти, які отримують програми страхування «FORISE Life», виступають страхувальниками (застрахованими) і укладають договори страхування зі страховою компанією «Ренесанс Життя» безпосередньо. Компанія FORISE сприяє укладанню договорів страхування.

Консультант, набуваючи програму страхування «FORISE Life», страхує своє життя на випадок смерті, дожиття до певного віку або строку, або настання іншої події (страхування від нещасних випадків, медичного страхування, страхування життя за участю страхувальника в інвестиційному доході страховика).

Консультантам FORISE забороняється створювати враження про те, що вони є страховими агентами.

6.4. Реклама і маркетингові матеріали.

FORISE надає Консультанту можливість використовувати маркетингові та рекламні матеріали, розміщені на сайті FORISE і однозначно позначені як доступні для скачування або призначені для використання Консультантом.

Консультант не має права вносити зміни в надані йому для використання матеріали (презентації, шаблони, аудіо- та відеоматеріали та ін.) Без попереднього письмового узгодження таких змін з FORISE. Консультант може розробляти власні матеріали за умови, що їх зміст повністю відповідає офіційній інформації і документів FORISE, відповідає законодавству про рекламу і не порушує охоронюваних законом прав FORISE і третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності.

При розповсюдженні реклами, а також при розміщенні інформації на вивісках, покажчиках, промостойки та інших стаціонарних і пересувних об'єктах Консультант зобов'язується дотримуватися вимог законодавства про рекламу, а також отримує своїми силами і за свій рахунок всі необхідні для такого розміщення дозволу.

Рекламні матеріали Консультанта повинні містити чітку інформацію про приналежність цих рекламних матеріалів незалежного Консультанту FORISE.

7. Правила поведінки КОНСУЛЬТАНТОВ FORISE В ІНТЕРНЕТІ

7.1. Консультанти FORISE, які здійснюють бізнес з використанням інструментів і ресурсів мережі Інтернет, повинні дотримуватися вимог законодавства про рекламу, захист інформації, персональних даних та інші, що мають відношення до діяльності і правилам поведінки в мережі Інтернет. FORISE забезпечує кожного Консультанта реферальной посиланням на офіційному сайті FORISE. Стати партнером Forise.

7.2. Консультанти FORISE можуть створювати персональні сайти для обміну інформацією про свою діяльність, а також продукції і бізнес-можливості FORISE. При цьому зовнішній вигляд і зміст сайтів повинні давати чітке уявлення про те, що вони не є офіційними сайтами FORISE. Вказівка на власника сайту, контактна інформація, а також посилання на офіційне джерело при цитуванні є обов'язковими.

7.3. Консультанти FORISE не мають права використовувати слова Форайз або FORISE, а також будь-яку іншу фонетичну імітацію фірмової назви Форайз (FORISE) в назві домену / поддомена сайту, мобільного додатка, в адресі блогу, сторінки в соціальній мережі (наприклад, Facebook, VKontakte, Instagram) , каналу відеохостингу або назви сайту в органічній пошукової видачі.

Під фонетичної імітацією розуміється клонування імені бренду за рахунок роботи з буквами, звуками і цифрами (заміни, додавання і / або видалення однієї або декількох букв і / або цифр у назві), що імітують звучання і / або написання, близьке до оригіналу.

Слово Форайз або FORISE може бути використано в назві веб-ресурсу, блогу, аккаунта або групи в соціальних мережах в разі, якщо в цьому ж назві чітко донесено, що дана група (сторінка в соціальній мережі або блог) не є офіційним ресурсом компанії. Наприклад: «Лідери Форайз Кавказ».

7.4. Вимоги до веб-ресурсу Консультанта FORISE.

 • На головній (першої) сторінці будь-якого веб-ресурсу (сайт, блог, сторінка або група в соціальних мережах) або в рекламній кампанії має бути присутня видима, очевидно помітна інформація про те, що власник сайту - Консультант FORISE. При використанні логотипу або торгової марки FORISE на сторінках веб-ресурсу інформація про власника повинна знаходитися в безпосередній близькості від корпоративної символіки.
 • Контакти Консультанта FORISE (як мінімум прізвище, ім'я, електронну адресу та телефон) повинні бути легко доступні для відвідувачів сайту. Якщо на сайті Консультанта FORISE присутня опція реєстрації, то в цьому місці сайту також має бути присутня видима і очевидно помітна інформація про те, що реєстрація ініціюється Консультантом FORISE, а не самої Компанією (наприклад, «Реєстрація в команду Лідера.» Або реєстрація в команду « Вперед до мрії!").

Правила цього розділу не поширюються на особисті сторінки, блоги і сайти Консультантів FORISE, що не мають відношення до діяльності в FORISE.

7.5. Консультанти FORISE при створенні власного сайту не мають права будь-яким чином копіювати дизайн офіційного сайту FORISE, щоб уникнути можливого непорозуміння з боку відвідувачів. При копіюванні матеріалів з офіційних інтернет-ресурсів FORISE, таких як сайт, група в соціальних мережах, канал відеохостингу і так далі, посилання на джерело матеріалів обов'язкове.

7.6. Якщо це не суперечить чинному законодавству, Консультанти FORISE мають право продавати, демонструвати або виставляти продукцію FORISE від власного обличчя. Здійснювати зазначені дії Консультанти FORISE можуть на тих інтернет-майданчиках, робота на яких не суперечить чинному законодавству, за умови продажу продукції за цінами вище актуального прайс-листа FORISE не менше ніж на 10% (десять відсотків). Дані правила стосуються й продажу Консультантом на його власних веб-ресурсах (сайті, блозі, сторінці в соціальній мережі і т.д.).

Консультанти FORISE не мають право продавати, демонструвати або виставляти продукцію FORISE на веб-ресурсах, які передбачають продаж зі знижками, наприклад в інтернет-магазинах і маркетплейсах (OZON і т.п.), на аукціонах (EBAY і т.п.), сайтах з купонними пропозиціями (Biglion і т.п.), безкоштовних дошках оголошень (Avito і т.п.), в додатках для мобільних операційних систем. Продаж, демонстрація або виставлення продукції на зазначених веб-ресурсах дозволена тільки в разі продажу продукції за цінами вище актуального прайс листа FORISE не менше ніж на 10% (десять відсотків).

7.7. Основним і однозначно дозволеним способом рекомендації продукції онлайн є використання реферального посилання Консультанта FORISE, що надається на офіційному сайті FORISE. Консультант FORISE може використовувати реферальную посилання на власному веб-ресурсі. Консультант FORISE на власному веб-ресурсі може здійснювати збір інформації про бажане замовленні для подальшого оформлення замовлення (в першу чергу групового) на офіційному сайті FORISE.

7.8. Використання поняття «інтернет-магазин» можливо лише в разі роботи з реферальной посиланням Консультанта FORISE, для тих країн присутності, на яких ця опція доступна. У всіх інших випадках використання поняття «інтернет-магазин» на власних веб-ресурсах Консультантів забороняється.

7.9. Продукти FORISE не повинні розміщуватися для демонстрації і рекомендуватися на особистих веб-ресурсах Консультантів FORISE поруч зі сторонніми продуктами, які не представленими в асортименті FORISE.

7.10. FORISE дозволяє своїм Консультантам використовувати:

 • Всі зображення, опубліковані на офіційному сайті FORISE, забезпечені функцією «Поділитися», «Завантажити»;
 • Інші зображення опубліковані на офіційному сайті FORISE і з каталогу FORISE, з обов'язковим зазначенням на джерело зображення на сайті FORISE під використаним зображенням.

FORISE не дозволяє своїм Консультантам використовувати:

 • Зображення з каталогів, брошур та інших друкованих видань, не опубліковані в даний момент на офіційному сайті FORISE.

Всі матеріали, FORISE повинні бути високої якості.

Будь-які претензії і вимоги третіх осіб, які можуть бути отримані FORISE в зв'язку з порушенням правил використання, перерахованих вище об'єктів, будуть перенаправлені Консультанту FORISE і Консультант FORISE буде зобов'язаний врегулювати їх самостійно і за свій рахунок.

7.11. Логотип FORISE може використовуватися тільки в тому форматі, в якому він використовується на офіційній сторінці Компанії, і тільки в якості верхнього або нижнього колонтитула сторінки. Будь-яка зміна логотипу, включаючи анімацію, заборонено.

7.12. FORISE заохочує присутність Консультантів FORISE в блогах, соціальних мережах і т.п. ресурсах. Консультанти FORISE можуть публікувати свої відгуки та коментарі про продукцію FORISE, дотримуючись вимог розділів 5 і 6 в частині достовірності інформації про властивості продукції.

8. ПОСТУП В ІНТЕРНЕТІ

8.1. Консультанти FORISE можуть самостійно займатися просуванням своїх веб-ресурсів в Інтернеті за умови дотримання викладених в Правилах бізнесу FORISE правил поведінки в онлайн-середовищі.

У контекстній рекламі (наприклад, за допомогою сервісу Google Adwords):

 • Має бути відображено, що вона була створена незалежним Консультантом FORISE;
 • Заголовок не повинен вводити в оману, що реклама офіційно розміщена FORISE.

8.2. Консультант FORISE не має права використовувати в якості ключового слова «FORISE» або «Форайз» словосполучення, що включають дані слова, а також будь-яку іншу фонетичну імітацію фірмової назви Форайз (FORISE).

Крім цього, при просуванні своїх веб-ресурсів Консультантам FORISE забороняється:

 • цілеспрямоване залучення вже зареєстрованих Консультантів FORISE за допомогою розсилок по електронній пошті або будь-яких інших цифрових і нецифрових методів залучення;
 • автоматичне розміщення постів в НЕ тематичних форумах, використання ботів, тобто програм, для автоматизованої розсилки спам-повідомлень або виконання автоматичних дій, таких як додавання користувачів соціальної мережі в групу / на сторінку;
 • розміщення постів комерційного характеру з явним або прихованим пропозицією бізнесу або продукту в форумах, не призначених для цього за своєю тематикою, а також на особистих сторінках соціальних мереж, сайтах і в коментарях до постів організацій і фізичних осіб без згоди останніх;
 • просування сторонніх товарів або послуг, спрямованих на Консультантів FORISE, включаючи навчальні, благодійні та інші, крім зазначених у Плані винагород і / або схвалених FORISE, на тих же акаунтах в соціальних мережах, де Консультант FORISE просуває продукцію і бізнес-можливості FORISE, по електронній пошті та інших цифрових і не цифрових каналах;
 • проведення платних тренінгів та вебінарів, які передбачають отримання прибутку, із залученням на них Консультантів FORISE;
 • закупівля в рекламних кампаніях ключових запитів, що використовують слова «Форайз» або «FORISE», а також будь-яку іншу фонетичну імітацію фірмової назви Форайз (FORISE).

9. МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС

9.1. Консультанти мають право здійснювати бізнес FORISE в країнах офіційного присутності FORISE з дотриманням наступних Правил і умов.

Консультант зобов'язаний попередньо повідомити FORISE про намір здійснювати бізнес в країнах офіційного присутності FORISE, отримати дозвіл FORISE про просування продукції в певній країні.

9.2. Консультант зобов'язується отримати і підтримувати в силі всі необхідні відповідно до законодавства країни здійснення бізнесу дозволи та ліцензії. Консультант зобов'язується суворо дотримуватися законодавства країни здійснення бізнесу. У разі недотримання умов цієї глави FORISE залишає за собою право призупинити або анулювати реєстрацію Консультанта.

10. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

10.1. Консультант зобов'язується не реєструвати від свого імені, а також від імені своїх родичів, друзів та інших пов'язаних з ним осіб, товарний знак (знак обслуговування), комерційне позначення, логотип, фірмове найменування, інші аналогічні об'єкти інтелектуальної власності, подібні до ступеня змішання з об'єктами інтелектуальної власності, що використовуються FORISE в своїй діяльності. FORISE має право вимагати безоплатної передачі або передачі за мінімально допустиму ціну товарного знака та інших об'єктів інтелектуальної власності, зареєстрованих на ім'я Консультанта з порушенням вимог даного пункту.

10.2. Право на всі належні FORISE і / або третім особам об'єкти інтелектуальної власності охороняються законом. Використання інтелектуальної власності можливо тільки при наявності письмової згоди правовласника. Використання інтелектуальної власності без одержання належного згоди або згоди власника авторських прав може спричинити за собою адміністративну або кримінальну відповідальність, а також відшкодування збитків (шкоди), заподіяних власнику прав.

10.3. FORISE надає Консультантам можливість при здійсненні ними бізнесу FORISE використовувати окремі належать FORISE об'єкти інтелектуальної власності (логотип (комерційне позначення), товарні знаки, аудіовізуальні твори, фотозображення і ін.), Визначивши для кожного з таких об'єктів умови і порядок їх використання Консультантами. Консультант не має права будь-яким чином модифікувати (змінювати або переробляти) надані йому FORISE об'єкти інтелектуальної власності.

10.4. Діяльність Консультантів, зареєстрованих як ІП, з розповсюдження продукції, придбаної Консультантом безпосередньо у FORISE, не вимагає отримання згоди FORISE на використання товарного знака.

10.5. У будь-яких випадках, коли Консультант сумнівається в законності використання інтелектуальної власності або можливості окремих способів її використання, він повинен запитати консультації, звернувшись в офіс FORISE або надіславши запит на електронну адресу.

10.6. Порушення Правил використання інтелектуальної власності, що належить FORISE, може спричинити за собою припинення реєстрації Консультанта або припинення такої реєстрації. Порушення Правил використання інтелектуальної власності FORISE або третіх осіб-правовласників може, крім того, спричинити за собою цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства країни здійснення діяльності.

11. ЗАХИСТ КОНФІДЕНЦІЙНУ ІНФОРМАЦІЮ

11.1. Консультанти зобов'язуються дотримуватися конфіденційності наданої інформації та матеріалів, якщо такі матеріали або рекомендації щодо їх використання містять вказівку на їх конфіденційний характер.

11.2. Консультанти зобов'язуються не передавати надану їм інформацію і матеріали третім особам, крім випадків, коли така інформація і матеріали прямо позначені FORISE як використовувані для представлення та передачі третім особам. Розголошення конфіденційної інформації третім особам допускається лише з попередньої письмової згоди FORISE, крім випадків, коли таке розголошення є обов'язковим в силу закону. Консультант, який отримав вимогу про надання інформації та матеріалів, що містять конфіденційну інформацію, зобов'язаний негайно повідомити FORISE про отримання такої вимоги і отримати консультацію у FORISE щодо обсягу та характеру наданої інформації та матеріалів.

11.3. В ході співпраці з FORISE Консультант надає деякі свої персональні дані, необхідні для реєстрації, укладення угоди, виплати винагороди та ін., Пов'язаних із здійсненням бізнесу. В окремих випадках Компанія може зробити доступними деякі з наданих Консультантом даних, серед яких можуть міститися персональні дані, такі як ім'я, номер телефону, адреса електронної пошти, регіон проживання та ін., Третім особам, зокрема потенційним і зареєстрованим Консультантам FORISE - з метою надання їм допомоги в реєстрації, ознайомлення їх з продукцією компанії, вибору їм Наставника при реєстрації і інших аналогічних цілей. Приймаючи ці Правила, Консультант дає згоду на таке використання наданих їм даних, а в разі якщо Консультант не бажає, щоб його дані використовувалися таким чином, він повинен заявити про своє небажання будь-яким доступним йому способом: по телефону, електронній пошті, при особистому зверненні в офіс FORISE.

11.4. При здійсненні бізнесу FORISE Консультант може отримати доступ до персональних даних потенційних та зареєстрованих Консультантів, а також інших осіб. Консультанту рекомендується обмежитися отриманням тільки тих персональних даних, які дійсно необхідні для цілей, позначених третьою особою (реєстрація в FORISE як Консультанта, отримання продукції FORISE, отримання інформації про продукцію). Консультант зобов'язується отримати згоду суб'єкта персональних даних на їх зберігання і обробку, а також забезпечує збереження наданих йому персональних даних в порядку, передбаченому законодавством країни ведення діяльності. Порушення вимог про конфіденційність, передбачених цими Правилами, може спричинити за собою припинення реєстрації Консультанта в FORISE, а також інші заходи відповідальності, передбачені законодавством країни ведення діяльності. Порушення вимог захисту персональних даних, а також використання персональних даних третіх осіб без їх згоди або для інших цілей, ніж вони були надані, може спричинити за собою адміністративну відповідальність Консультанта, а також інші заходи відповідальності, передбачені законодавством країни ведення діяльності.

12. РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ КОНСУЛЬТАНТОВ

12.1. Подача звернень Консультантів в FORISE по будь-яких питань, зокрема щодо їхніх скарг у зв'язку з недотриманням цих Правил, може здійснюватися будь-яким доступним способом, що забезпечує фіксацію результату передачі і прийому звернення. Електронна адреса та інші реквізити компанії можна подивитися в розділі Контакти. Звернення Консультантів розглядаються Управлінням якістю із залученням в необхідних випадках інших служб, підрозділів та фахівців FORISE.

12.2. FORISE розглядає звернення Консультантів протягом 5 (п'яти) робочих днів, а в разі, якщо потрібне проведення додаткового розслідування обставин і фактів, викладених у зверненні, то протягом 30 (тридцяти) календарних днів, якщо інші терміни розгляду не встановлені Правилами бізнесу FORISE для окремих категорій звернень.

12.3. В ході розгляду звернень FORISE може запитувати у Консультантів, а також у третіх осіб додаткову інформацію та матеріали. FORISE повідомляє Консультанта про результати розгляду його звернення в письмовій формі за адресою, вказаною ним у зверненні або зазначеній при реєстрації в FORISE, або по електронній пошті.

12.4. Для прийняття рішень на підставі проведених перевірок скарг Консультантів, в тому числі в зв'язку з недотриманням цих Правил, положень Етичного кодексу, інших обов'язкових для Консультантів правил, що містяться в документах FORISE, на постійній основі діє Етична комісія FORISE, що складається із співробітників FORISE. Етична комісія FORISE розглядає серед іншого суперечки між Консультантом та Консультантом, а також спори між Консультантом та FORISE, що виникають у зв'язку із здійсненням бізнесу FORISE, а також інші питання, що виникають в ході співпраці Консультанта і FORISE.

13.ТЕРМІНОЛОГІЯ І ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Бізнес FORISEFORISE - це бізнес, який побудований на споживанні і просуванні продукції для краси і здоров'я в сегменті парафармацевтики, функціонального харчування, косметики, засобів для чищення для дому та страхування життя. Поширення зазначеної продукції здійснюється в мережевих структурах, мережева структура складається з Консультантів (К).

Бізнес Консультанта FORISEСтворення та підтримка власної мережі Консультантів, створення і підтримання рівня продажів продукції FORISE.

Документи FORISEПрийняті FORISE Правила політики і процедури, які регулюють взаємовідносини FORISE і Консультантів, Консультантів і Консультантів, останні версії яких доступні для ознайомлення на сайті FORISE або надані для ознайомлення іншим способом, визначеним FORISE щодо кожного з документів, наприклад, наданням індивідуального доступу.

Інтелектуальна власністьТоварні знаки (знаки обслуговування), фірмові найменування, логотипи, комерційні позначення, патенти, промислові зразки, корисні моделі, відео- і фотозображення, твори науки, літератури і мистецтва, ноу-хау, торгові і виробничі секрети, інші об'єкти, які визнаються інтелектуальною власністю фізичних і / або юридичних осіб відповідно до законодавства або діловою етикою.

План винагородСистема розрахунків комісійної винагороди Консультантів FORISE за створений ними товарообіг.

Система рекомендаційСистема просування продукції FORISE, що базується на єдиному внутрішньому обліку, єдиною ціною продукції для всіх категорій покупців і всіх регіонів країни, мережі Центрів обслуговування клієнтів (ЦОК) та Пунктів видачі замовлень (ПВЗ), корпоративному сайті з Особистим кабінетом Консультанта і онлайн-замовленням продукції.

Консультант (К)Фізична особа, яка досягла повнолітнього віку, зареєстроване в FORISE, яка купує продукцію з метою особистого (сімейного) споживання і здійснює діяльність з просування продукції FORISE за допомогою системи рекомендацій і залучення нових Консультантів. Консультантом FORISE може стати правоспроможний і дієздатний громадянин будь-якої країни без обмеження по расової приналежності, статі та віросповідання, у якого немає діючої реєстрації в FORISE як Консультанта. Консультант є учасником мережевої структури FORISE (які пройшли стандартну реєстрацію). Бере участь в Плані винагород.Консультант може співпрацювати з компанією FORISE як індивідуальний підприємець відповідно до чинного законодавства.

НовачокСтатус Консультанта з моменту активації (здійснення першої покупки) і до 23:59 годин останнього дня місяця активації.

НаставникКонсультант, безпосередньо що привернув в свою мережеву структуру інших Консультантів за допомогою системи рекомендацій.

Лідер структуриКонсультант, що організує структуру Консультантів за допомогою системи рекомендацій.

Бізнес бал (ББ)Внутрішня міра (еквівалент) вартості продукції FORISE. У кожного продукту є своя бальна вартість.

Бал винагород (БВ)Внутрішня міра (еквівалент) винагороди Консультантів.

FORISE рахунокВіртуальний бонусний рахунок Консультанта. Служить для зарахування та видачі бонусів. Бонуси з цього рахунку можуть бути прийняті в якості оплати покупок в ЦОК і в інтернет-магазині і / або виплачені Консультанта з певними правилами.

Лінія, покоління, рівеньСлова, що визначають розташування Консультантів в структурі щодо Лідера цієї структури. Вимірюється від Лідера по наростаючій вглиб.

Особистий Об'єм (ОО)Сума покупок, зроблених Консультантом за розрахунковий місяць.

Мережевий обсяг (СО)Сума ЛМО Консультантів структури в перших п'яти поколіннях, не включаючи ЛВ Лідера структури.

Обсяг організації (ГО)Сума ЛМО всіх Консультантів структури, включаючи ЛВ Лідера структури.

Бічний обсяг (БО)Сума ГО Консультантів першої лінії, виключаючи найбільший ГО в першій лінії.

Мережева активність (Активність)Виконання ЛО від 300 ББ і більше.

Активний (діючий) КонсультантКонсультант, який виконав в розрахунковому місяці вимога мережевої активності. У разі невиконання мережевої активності Консультант в поточному розрахунковому місяці вважається неактивним, бонуси не нараховуються, поточна кваліфікація - стартова (Консультант).

КомпресіяРозрахунок бонусів і виконання кваліфікаційних вимог виходячи з виконання Консультантами структури вимог активності. Тобто якщо Консультант структури не виконав вимог активності, то для розрахунку об'єму продажів і виконання кваліфікаційних вимог його Наставника нижчестоящі Консультанти піднімаються на один рівень вище.

Кваліфікація (кваліфікаційний рівень, ранг)Кваліфікація Консультанта - це ранг Консультанта, встановлений згідно з прийнятим в FORISE Плану винагород, відповідно до якого на Консультанта поширюються привілеї та надаються переваги. Кваліфікаційний рівень визначає внесок Лідера в товарообіг FORISE. Чим вище ранг, тим більше доступних бонусів і привілеїв. Ранг вважається відкритим в перший і наступні місяці і вважається закритим після закінчення останнього місяця виконання кваліфікаційних вимог.

Реєстрація Консультанта (Реєстрація)Присвоєння статусу Консультанта з особистим номером і місцем в структурі. Складається з двох дій (кроків), які можуть відбуватися як одночасно, так і з тимчасовим розривом. Перший крок - заповнення реєстраційної форми особисто в ЦОК або заочно на сайті. Другий крок - активація. Активація це перша (реєстраційна) закупівля продукції більш 0 ББ. Реєстрація вважається завершеною при здійсненні цих двох кроків. Датою реєстрації вважається дата її завершення, тобто дата активації (здійснення реєстраційного закупівлі). Реєстрацію здійснює Консультант особисто і / або за допомогою Наставника. Реєстрація без участі і / або відома Консультанта вважається недійсною і в разі вчинення буде анульована.

Перша (реєстраційна) закупівляПерша здійснюються новим Консультантом закупівля продукції обсягом понад 0 ББ.

Етична комісіяВсі суперечки і скарги Консультантів, питання продажу, розділу і злиття бізнесу, питання етики і поведінки Консультантів, обставини, пов'язані з порушенням Консультантами справжніх правил і Етичного кодексу, розглядаються Етичної комісією FORISE, в яку можна звернутися по електронній пошті, по телефону або через онлайн -Звернення. Рішення комісії є обов'язковим для виконання всіма сторонами спору або учасниками виникли обставин. 

Код підтвердження

Введіть пароль


Підтвердження реєстрації

Підтвердження наставника

Підтвердження реєстрації

Оцініть наш сервіс

Оцініть наш сервіс

Оцініть наш сервіс

Оцінка успішно відправлено

Вхід

Відновлення паролю

Відновлення пароля успішно

Повідомлення успішно відправлено

Зверніться до нас з питанням!

Зворотний дзвінок

Поля відмічені * обов'язкові для заповнення

Натисніть на кнопку «Замовити дзвінок», ви погоджуєтеся з Правилами обробки персональних даних

Опитування про якість обслуговування

Успіх!

У Вас незавершена покупка

У Вас незавершена покупка

Ваш населений пункт

Наявність товарів

Хочете стати Консультантом?

Скасування замовлення

Оплата замовлення

Повідомити про наявність продукту

Товару немає в наявності

Відправка посилання на оплату

Отримання замовлення